Метаболитен синдром


Милиони хора по света имат метаболитен синдром. Това е съвкупност от рискови фактори, сред които водещи са затлъстяването и инсулиновата резистентност. Тези рискови фактори повишават риска от развитие на някое от следните заболявания: диабет тип 2, инсулт, съдова болест и други.

Според специалисти от Калифорния възприемчивостта към метаболитни заболявания, сред които и диабет, може да зависи от понижените нива на конкретен хормон. Става въпрос за хормона адропин, който има роля в контрола на кръвнозахарните нива и метаболизма на мастните киселини. Според екипа понижения в нивата му са сериозен рисков фактор за поява на метаболитно заболяване, свързано с инсулинова резистентност и затлъстяване като диабет тип 2.

В проучването били включени 85 жени и 45 мъже. При тези, при които били установени ниски нива на адропин, съответно рискът от метаболитен проблем бил силно завишен. Това включвало измерване на редица показатели за метаболитен синдром: обиколка на талията, нива на LDL и HDL холестерол, нива на триглицеридите, кръвно налягане, ниво на кръвната захар. Ниските нива на хормона също така от екипа свързват и със затлъстяването.

При сравнение на половете се оказва, че жените с нормално тегло имат по-ниски нива на адропин в плазмата от мъжете с нормално тегло. При наличие на затлъстяване обаче ниските нива на адропин били много по-тревожни при представителите на силния пол. И при двата пола обаче ниските нива на хормона се асоциират с риск от метаболитно заболяване.

Интересна подробност е, че при пациенти с поставен гастрален байпас заради болестно затлъстяване, от екипа установили осезаемо повишаване в нивата на адропина за период от три до шест месеца след интервенцията. До една година след операцията нивата на хормона се върнали в стойности, близки до тези преди нея.

Установена била и зависимост между нивата на хормона и възрастта, по-силно изразена при мъжете – най-силно понижение имало при тези над 30-годишна възраст.

В тази връзка за доказване на тезата бил реализиран експеримент върху гризачи – при тях бил премахнат гена, който кодира хормона адропин. Освен силно изразената инсулинова резистентност от екипа установили, че тя се засилва при подлагане на животните на режим на хранене с висок прием на мазнини. В последствие се стигнало и до поява на диабет тип 2. Според екипа това е едно сериозно доказателство за връзката между ниските нива на адропин и повишения риск от поява на диабет тип 2. В следващ етап при инжекционно прилагане на синтетичен адропин степента на инсулинова резистентност при гризачите отбелязала значително подобрение.

Резултатите от изследвания върху гризачи и хора показват голямо сходство, коментират от екипа. Освен това те дават възможност за създаване на нови терапевтични стратегии и оптимална превенция на метаболитните заболявания.

Подробности са отразени в изданията „The Journal of Clinical Endocrinology” и „Metabolism”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Иванова

medicalnews@diabetnews.bg

Diabetnews.bg 2013

Източник: www.medicalnewstoday.com

 

Публикациите в този сайт не са предназначени за диагностика, лечение, предотвратяване на диабет или друго заболяване.Материалите са предназначени за информационни цели и не заменят или отменят съветите, предоставени от вашия лекар или друг медицински специалист.Вие не трябва да използвате информацията,съдържаща се тук, за диагностика или лечение на здравен проблем или заболяване, също и предписване на лекарства.

Copyright © 2013 ”Sparkling Development Group” ltd. всички права запазени


« Назад към всички публикации